Zure datu pribatuak errespetatzen ditugu. Ez dugu daturik gordetzen.

Sakana aplikazioak ezinbesteko cookie teknikoak bakarrik erabiltzen ditu. Ez du bestelako cookierik erabiltzen, ez jarraipen cookierik eta ezta zure datu pribatuak jasotzeko cookierik. Datu guztiak mugikorreko datu base lokalean geratuko dira.